Cerkak: Mata Arit

- Jumat, 23 September 2022 | 17:57 WIB
Foto ilustrasi cerkak (SMBanyumas/dokkajiankeilmuanislam)
Foto ilustrasi cerkak (SMBanyumas/dokkajiankeilmuanislam)

Crassss...Kaya kuwé moniné mata arit tukang ndérés angger wis labuh ngiris manggar. Angger ora ana landepé mata arit kuwe, mohal tukang ndérés nyambut gawe cucud ndérés badhég. Ngasah arit kuwe dadi laku wajib sing kudu delakoni tumprapé tukang ndérés sing sregep sedurunge padha ménék wit klapa.

Semana uga nggo tumprapé Sutar. Laku ngasah mata arit kuwé delakoni esuk kaé. Nganggo sarana modhal watu wungkal karo banyu sebathok, ésuk kaé Sutar ngasah arit sing melengkung tur meling landhep kaé. Ningén, ésuk kaé Sutar dadi ésuk sing krasa béda karo ésuk liyané tumprapé Sutar. Esuk kaé, tangané Sutar bangeting rosa goli nggosrokena gépéngé logam mlengkung maring watu wungkal kaé.

Crasss...pucuk jenthik penuduh kiwéné Sutar ora krasa, wis kena landhepé mata arit sing lagi deasah. Senalika kuwé getih sekang njenthik mrentul. Sutar goli ngasah langsung baén mandheg. Pendelengane langsung mendelik. Dhéwéké langsung menyat. Matané langsung ndeleng seputarané mburitan pekarangan umah. Getih sing klicir sekang jenthiké mau wis ora deurusi babar blas. Ningen sing ora keduga, dhéwéké langsung baén nyabetna arit sing bar deasah mau.

Crasss....Pucukan pupus gedhang langsung kebabad. Kanthi cepet, irisan pupus wit gedhang cilik langsung baen detempelna maring tatu jenthik sing klicir getih. Sutar meringis. Banjur gagiyanan dheweke nyokot bujur kathok komprang sing deenggo. Sewékan kathok mau, langsung dedadékna blebed jenthik kiwé sing keperang arit mau.

Kaya ora bar kedadian kaya kuwé mau, Sutar langsung baé nglebokna arit landhepe maring ban neng sing ngglubed neng béyékané. Bar kuwé dhéwéké langsung baén nyamber pikulan sing isi pongkor kosong sinambi mlaku kemlabas maring kebon klapa sing cokan dedérés. Ya, ana sing gawé dhéwéké mlaku gagiyanan. Ya, ana sing gawé dhéwéké kedhagar-dhagar goli ngasah arit. Ana sing gawé pikiran karo atine nungsag, ngrungsang ora tenang.

###

"Kang, inyong melu mangkat nggodhé maring Malaysia ya Kang,” omongé Ratmi, jian bangeting ngaggétna Sutar pas esuk kaé.

Ya, omongan kaé akhiré kemetu temenan sekang cangkemé wong wadon sing debojo seuwise lulusan SD. Wadonan sing wis dadi biyung anake loro akhiré bener-bener ngomong sing ora babar blas dekarepna. Dadi tukang ngodhé neng luwar negeri. Babagan kuwé sing bener-bener sing kepengin detulak Sutar tumprape si Ratmi bojoné.

"Kang...." Ratmi mbiléni maning omongané nyambi mandeng sing lanange sing lagi dikut nglebokna laru, banyu kungkuman kapur gamping karo kulit manggis maring jero pongkor-pongkore. Cangkemé Sutar mung rapet, kaya ora rumangsa krungu apa sing lagi deomongna bojone.

Halaman:

Editor: Susanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Glofish, Ikan Hias Kekinian yang Glowing Abis

Rabu, 28 September 2022 | 17:36 WIB

Manfish, Ikan Hias dari Amazon Penghilang Stres

Minggu, 25 September 2022 | 12:51 WIB

Cerkak: Mata Arit

Jumat, 23 September 2022 | 17:57 WIB
X